Klasik Homeopati Derneği
Bizi Arayın! 0538 327 88 04

Homeopati Workshop 2016

 

28-30 ekim 2016, İstanbul’daki 2. Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi sonrası gerçekleştirilecek olan workshop değerli konuşmacısı çok önemli bir konudadır.

Dr. Daniel Cook, bu alanda kendini geliştirmiş, Amerikan ekolu konusunda uzman  ve Dr. Künzli’nin öğrencisidir.

Workshop başvuruna için www.homeopatikongresi2016.com sayfasından ulabilirisniz.

Karekteristik semptomlar için Ava çıkma: Homeopatinin En Anlaşılmaz Problemi

Ustalar arasından bir Odyssey….ve Takım Kararı

 Karekteristik sempomlar tedavimiz için çok önemlidir, yine de bunların tam olarak ne olduğunu yada nasıl belirlenecekleri konusunda homeopatide bir fikir birliği yoktur. Peki ne kadar önemliler? Onları belirlediğimizde, elimizde olduklarında, neredeyse tüm işimiz bitmemiş midir? Zamanımızın çoğunu onları belirlemekle geçiririz – ve sadece klinik ortamında değil.  Katıldığımız seminerlerde, okuduğumuz kitaplarda, ve izinden gittiğimiz öğretmenlerde , hastaların karekteristik özelliklerini ve remedilerini görmede elle tutulan bir method ararız.

Organon paragraf 153’te de, herseyin açıklanmış olması cazibesine kapılmak istedik. Fakat bu paragraph geçmişte bir sürü yoruma sebep oldu, ve halen bugun bile tartışılıyor! Her öğretmen, her okul bunun onlarınsistemini desteklediğini iddia ediyor. Hahnemann ın öğrenci ve yardımcılarından G.H.G Jahr,”Hahnemann doğru remediyi seçmek için basit kuralı verdiğinde, o remediyi bulmak için hastalığın en belirgin ve en önemli işaretleri ile örtüşen en belirgin, öz, ayrıcı, bireysel  vb karekteristik semptomu/işareti bulmayı gösterip, az ama yine de söylenebilecek herşeyi söylemişti”.  Aslında hepsi zorunlu ve önemli olanın hangisi olduğuna karar verebilmeye dayanıyor ve bir vaka nın ve remedinin karakteristik özelliklerini saptamaya. Aramızdaki eğitmenlerin hiçbiri bu terimlerin tanımları konusunda hiçbir zaman bir anlaşmaya varamamışlardır ve daha da yakın bir gelecekte varacaklarını sanmam çünkü bu terimler  1860 da Clemens von Boenninghausen Organon 153 ile ilgili şöyle yazmıştır “semptomların ayrışmasında neyin daha vurucu, daha özel, sıradışı olduğu hekimin kendisine bırakılmıştır” ve kendi literatürümüzde böyle bir tanım neden gösteremediğimiz kendisi merak etmiştir.”   Bu onu şu kitabına yönlendirdi “semptomların karakteristik özelliklerinin değerlendirilmesine katkı” (Allg hom Zeit, Vol 60, No.10). Burada 7 kelimelik Latince terim önerdi: “ Kim, Ne, Nerede, Kiminle, Neden, Nasıl, Ne zaman.”   Bu bize bir rehberlik sağlıyor, fakat tanım yapmıyor.  Hering in kendi kitabı Guiding Symptoms önyazındaki dört panel/bölmeli şema / tablo gibi, bu bir iskelettir, kural değildir. Hering şöyle beyan etmiştir : “ Karakteristik özellikler belki bunların bir yada daha fazlasında olabilir”

Joseph Attomyr (1807-1856), a contemporary of Jahr and Boenninghausen who contributed widely to  homeopathic journals, lamented in 1855 in the Allgemeine Homöopathische Zeitung (Vol 50): Joseph Attomyr (1807-1856), Jahr and Boenninghausen in karşıtı olarak, ki homeopatik yayınlara oldukça büyük  katkısı olmuştur, 1855 te Allgemeine Homöopathische Zeitung (Vol 50) de :

Kendi edebiyatımızda bir sürü hatırı  sayılacak kitabın adının “Homeopatik Remedilerin Karakteristik Özellikleri” olmasına karşın ; Hahnemann ın ve tüm homeopatların her zaman remedilerin hastalıkların karaktersitik özellikleriyle neredeyse birebir olması gerektiği konusunda ısrarlarına rağmen ; ve neredeyse  karakteristik özellikler bilinmeden hastalığın tedavi edilmesinin neredeyse imkansız olduğu konusunda herkesin anlaşmış olmasına rağmen-bütün  bunlara rağmen, kimse çıkıp ta karakteristik özelliğin ne olduğunu açıkça beyan etmek yetisini gösteremedi ki birisi çıkıp şöyle diyebilsin : bu etki bu ilaçta karasteristik özellikli fakat diğer etkiler değil ; bu özellik bu hastalıkta karasteristik fakat diğerleri değil.

Bugüne ileri sardığımızda : bir sürü daha kitaplar ve yazılımlar bir remedinin karakteristik özellikleri hakkında yazıyorlar, bunları secmek için bir kriterimiz olduğu söylendi mi bize? Körü körüne inanmalı ve kullanmalı mıyız onları – ve öyle ise nasıl ?

Önümüzdeki 2 günlük workshop sonrası , siz bu çok önemli sorunun cevabını kendiniz bulacaksınız. Size Boenninghausen, Jahr, Henry Guernsey, James Tyler Kent gibi önemli ustaların ve Amerikan ekolünün (American School) bir vakanın karakteristik özelliklerini nasıl tanımlamaya karar verdiklerini anlatacağım. Bu ustaların bazı noktalarda anlaştığını , fakat başkalarının değil, ve bir fikir birliği olduğunu göreceğiz. Başka çok önemli bir şeyi daha öğreneceğiz : Boenninghausen ve Kent gibi birkaç hekimin karakteristik özelliklere hangi açıdan yaklaştıklarına dair yazdıkları kendi repertuarlarının olduğunu. Böylece repertuar sadece bir araç değildir, bir bakış açısıdır. Bu Kent in bakış açısının neden Boenninghausen den daha farklı olduğunu açıklar : semptom un önceliklerini sıralamadaki safha, ve onları anlamanızı ister. Bu workshop tan sonar, bu repertuarların gücünü anlıyacaksınız, herbirinin bakış açısını ve vurgusunu, ve vakalar ile semptomların bir birine nasıl daha iyi uyum sağladığını.

 


Benzer Konular