Klasik Homeopati Derneği
Bizi Arayın! 0538 327 88 04

Homeopati Nedir?

 

 

HOMEOPATİ NEDİR?

Homeopati 19. yüzyılın başlarında Alman doktor Samuel Hahnemann tarafından bulunan ve vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden  bir alternatif tedavi sistemidir.

Homeopati sözcük olarak yunanca ; Homeos = benzer, Pathos = acı, ızdırap kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.  Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde iyileşme sağlar prensibinden hareket etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemidir.Avrupa’da halkın %50 den fazlası homeopatik tedavi görmekte, doktorların  %50 den fazlası homeopatiyi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte önermektedirler.

Homeopatide hastalık tanımı , bedenin, zihnin ve ruhun “bütün olarak” etkilenmesi, organizmanın tamamının dengesinin bozulmasıdır. Hastalığın sebebi bir organda meydana gelen bozukluk değil bütünün ( bedenin yaşam enerjisinin, kendi iyileştirme gücünün) dengesinin bozulmasıdır. Bu yüzden homeopatide değişik organların bozulmasında değişik ilaçlar vermek yoktur, tam aksine bütün bozukluğu, dengesizliği ve insanın tamamını kapsayan bir ilaç kullanılır.

Bu tedavideki amaç, hastaya zarar vermeden, ılımlı ve güvenilir bir yolla hastalığı tümüyle ve kökten iyileştirmektir.
Klasik homeopati  aşağıdaki temel ilkeler üzerine kuruludur;

Similia Similibus Currentur (benzer benzer ile tedavi edilir)
Bir ilaç sağlıklı kişiye verildiğinde hangi bulguları ortaya çıkarıyorsa, benzer bulguları olan kişi bu ilaçla tedavi edilir. Burada hayat gücü dışarıdan verilen ilacı ve ilacın aktivitesini algılayarak iyileştirme gücünü harekete geçirir.

Buna bir örnek verirsek: Bir hasta düşünün uykusuzluk şikayeti var. Bunun yanında çok gergin ve sürekli bir şeyler düşünüyor; ve öyle sinirli, öyle gergin ki uzaktan gelen hafif bir ses bile onu rahatsız eder. Bilinen kahve, eğer çok sert ve bol miktarda içilirse bazı insanlarda böyle bir etki yaratabilir. Bu yüzden buna benzer semptomlara eşlik eden uykusuzluk, kahvenin homeopatik hazırlanmış bir şekli olan coffea ile tedavi edilebilir. Yada arı soktuğunda ciltte pembe/kırmızı şişlik oluşur. Kaşınır ve soğuk uygulayınca rahatlar. Benzer bir deri döküntüsü oluşturan ilacı (hazırlanmış arı zehri) verince şikayetleri düzelir.

İlaç bilgisi  
Homeopati’de sadece etkileri bilimsel olarak denemiş ve kanıtlanmış ilaçlar kullanılmaktadır.
İlaçların ortaya çıkarabileceği semptomların ayrıntılı şekilde araştırılması ‘ilaç denemeleri’  adı altında sağlıklı insanlarla yapılmaktadır.

Tek ilaç
Homeopatik ilaçların kanıt çalışmaları tek ilaç üzerinden yapılmaktadır. Eğer birden çok ilaç kullanımı söz konusu olursa, meydana gelen değişiklilerden hangi ilacın sorumlu olacağı bilinemez.
Birden çok ilacın verilmesi birleşik toplam etkinin artacağını düşündürmemelidir. Birbirlerinin etkilerini engelleme durumları da sözkonusu olabilir.

Minimum Doz ( dosis Minima)
Bu prensibe göre ila,  iyileştirme gücünü harekete geçirebilecek ve beklenen değişikliği sağlayabilecek en küçük dozda verilir. Bu yaklaşım tedavinin hastayı yormadan ve nazikçe yapılmasını sağlar.